Od Prezesa

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wraz z Urzędem Morskim w Szczecinie oraz firmami Polskie LNG S A i Gaz System S.A. uczestniczy w jednym z największych projektów energetycznych realizowanym w historii naszego kraju, jakim jest budowa terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.

Celem strategicznym inwestycji jest dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

więcej...

Ochrona środowiska

Na mocy wydanej decyzji, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. został zobowiązany m.in. do prowadzenia monitoringu przyrodniczego oddziaływania inwestycji na środowisko, a cała inwestycja, a także działania ochronne i monitoring przyrodniczy muszą być realizowane pod nadzorem przyrodniczym specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody.

Ze względu na konieczność wykonywania prac pogłębiarskich w związku z inwestycją, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w dniu 19 lipca 2010r. wydał decyzję zezwalającą wykonawcy tych prac na usuwanie urobku do morza.

więcej...


Aktualności

Zakończono budowę konstrukcji nośnej Estakady.

kwiecień 2012r.

Wykonano 108 podpór, w tym 15 podpór stałych oraz 10 konstrukcji narożnych, osadzonych na 429 palach stalowych o długości ok. 24 m. Konstrukcja nośna Estakady dla instalacji technologicznych, w tym: LNG, wody ppoż., wody technologicznej, instalacji energetycznych i teletechnicznych jest obecnie przygotowywana do ...

więcej...

Wykonano wkład betonowy Zbiornika Retencyjnego przelewów LNG.

kwiecień 2012r.

150 tonowa konstrukcja została wykonana przez podwykonawcę firmę Aarsleff na Nabrzeżu Odra w porcie w Świnoujściu. Konstrukcja została przetransportowana na budowę na pokładzie dźwigu pływającego i włożona do wykonanej grodzy ścianki szczelnej. Obecnie prowadzone są prace zbrojeniowe na oczepie zbiornika. Zbiornik będzie poddany procedurze odbiorów ...

więcej...