Inwestycja w liczbach

  • Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2010 - 2014.
  • Powierzchnia portu zewnętrznego przewidziana jest na 130 ha.
  • Port będzie obsługiwał statki o długości do 315 m i zanurzeniu do 12,5 m
  • Zostanie wybudowany nowy falochron wschodni o długości 2.990 m, oraz dodatkowo ostroga istniejącego falochronu wschodniego o długości 250 m.
  • Stanowisko do przeładunku LNG przy falochronie osłonowym, jest przewidziane do obsługi gazowców o pojemności ładunkowej do 216.000 m3.
  • Na nabrzeżu planowany jest rozładunek gazu LNG o wielkości 5 mld m3 rocznie, a w przyszłości rozbudowa do 7,5 mld m3.
  • Wielkość urobku z robót czerpalnych: 2.440.000 m3