Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin

mail: biuro@port.szczecin.pl

tel. (+48 91) 43 08 220
fax. (+48 91) 46 24 842

Imię Nazwisko Kod funkcji
w strukturze zarządzania projektu
Opis odpowiedzialności za stronę merytoryczną zadania
Krzysztof Sadowski Kierownik Projektu Planowanie, organizowanie i koordynacja pracy zespołu, kierowanie, nadzór i monitorowanie zadań związanych z wdrożeniem i realizacją projektu.
Witold Ratajczak Pełnomocnik Zarządu ds. Terminala LNG Przygotowanie dokumentacji kontraktowej. Doradztwo w zakresie zarządzania projektem, nadzór nad wypełnieniem przez wykonawcę zobowiązań kontraktowych. Koordynacja i nadzór na robotami. Nadzór techniczny. Rozliczenie kontraktu i koordynacja w obszarze programu LNG.
Hanna Kulińska Członek Zespołu Zarządzanie procedurami przetargowymi  - Wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
Roman Jasiński Członek Zespołu Nadzór nad dokumentacją projektową, koordynacją kontaktów z projektantem w zakresie przygotowania dokumentacji oraz nadzorów autorskich.
Dorota  Goryńska Członek Zespołu Nadzór inwestorski poprzez podległych inspektorów nadzoru, weryfikacja rekomendacji i Raportów przygotowywanych przez Inżyniera Kontraktu.
Tomasz Kaśnicki Członek Zespołu Bieżąca weryfikacja harmonogramów realizacji robót, monitorowanie postępu prac oraz współpraca w tym zakresie z koordynatorem projektu, przygotowywanie cyklicznych informacji na temat realizowanego projektu na potrzeby Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej oraz strony internetowej,
Anna Adamarek Członek Zespołu Finansowe rozliczanie projektu zgodnie z wymogami Programu EERP, przygotowanie podręcznika procedur w oparciu o uzgodnione procedury zarządzania projektem.
Andrzej Baron Członek Zespołu Bieżąca współpraca z Komisją Europejską w związku z uzyskanym dofinansowaniem projektu.
Robert Szymański Członek Zespołu Zarządzanie archiwum elektronicznym dokumentacji w ramach projektu.
Beata Płatkowska Członek Zespołu Monitorowanie kontraktu nadzoru przyrodniczego. Opracowywanie wyjaśnień dla EEPR i weryfikacja raportów w części dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska
Elżbieta Nanio Członek Zespołu Obsługa procesu pozyskania finansowania projektu i bieżący nadzór nad finansowaniem inwestycji
Małgorzata Machera Członek Zespołu Obsługa w zakresie księgowości projektu

Pokaż Port Szczecin-Świnoujście na większej mapie

Masz jakieś pytania? Skorzystaj z ponizszego formularza:

Treść wiadomości:
Telefon:
E-mail:
Podpis: