Od Prezesa

Szanowni Państwo,

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wraz z Urzędem Morskim w Szczecinie oraz firmami Polskie LNG S A i Gaz System S.A. uczestniczy w jednym z największych projektów energetycznych realizowanym w historii naszego kraju, jakim jest budowa terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.

Celem strategicznym inwestycji jest dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA realizuje budowę nabrzeża LNG, w skład którego wchodzi platforma przeładunkowa, infrastruktura cumowania, estakada oraz platforma technologiczna. Terminal LNG będzie mógł obsługiwać jednostki o długości do 315 m, szerokości 50 m i maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu 12,5 m. Głębokość techniczna obrotnicy, nabrzeża i toru podejściowego wyniesie 14,5 m. Terminal będzie mógł przyjmować jednostki typu Q-flex o pojemności od 120 do 216 tys. m sześć.

Realizacja inwestycji bardzo korzystnie wpłynie na dalszy rozwój całego portu w Świnoujściu. Zostanie wybudowany port zewnętrzny, którego pozostałą poza terminalem LNG infrastrukturę portową, będzie można swobodnie kształtować. Dzięki temu zwiększy się potencjał przeładunkowy portu zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Wzrost masy i różnorodności przeładunków korzystnie wpłynie na rozwój ZMPSiŚ S.A., jako zarządcy zespołu portów i jego infrastruktury. Zrealizowanie inwestycji spowoduje niewątpliwie wzrost znaczenia i prestiżu portu w Świnoujściu, jako jedynego terminalu LNG w basenie Morza Bałtyckiego, co z pewnością będzie miało istotny wpływ na pozyskanie nowych inwestorów. Zgodnie z przyjętymi przez partnerów założeniami, infrastruktura terminalu powinna być gotowa w roku 2014. Osiągnięcie tego celu wymaga przygotowania konstrukcji nabrzeża do czerwca 2012 roku oraz zakończenia prac, za które odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA do listopada 2012 roku.

Pierwszy gazowiec pojawi się w Świnoujściu w połowie 2014 roku. Do tego czasu zakończone zostaną prace realizowane przez wszystkich partnerów, zakończą się niezbędne próby, a cała infrastruktura będzie formalnie przekazana do użytkowania.

Tor podejściowy oraz port uzyskają niezbędne certyfikaty żeglugi i bezpieczeństwa. Po spełnieniu tych wszystkich wymogów formalnych i technicznych gazoport zostanie włączony do krajowej sieci dystrybucji gazu.

Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. budowa terminalu gazowego ma o wiele szerszy kontekst bowiem wraz z terminalem, w Świnoujściu powstaje zupełnie nowy port, który w ciągu następnych lat będzie dostosowywany do potrzeba naszych kontrahentów stając się wizytówką nie tylko polskiego wybrzeża.

Jestem dumny, że możemy uczestniczyć w wydarzeniach, które zmienią rzeczywistość gospodarczą nie tylko naszego regionu i kraju, ale także znacznej części Europy.

Wierzę, że to, o czym jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć, wkrótce stanie się rzeczywistością i w 2014 roku przywitamy wpływający do świnoujskiego portu pierwszy statek z ładunkiem LNG.